БЕЛ

         

 

В училище за самопотготовка „ Леонардо да Винчи” може да получите отлична подготовка по български език и литература за

– помощ в училище

– матура

– кандидатстудентски изпити

– чужденци, изучаващи български

– Обучението за матура и кандидатстудентски изпити по БЕЛ се провежда по специализирани за дадения изпит материали.

– В курсовете за извънкласна подготовка за деца и ученици се използват най-често сборници и учебници, одобрени от Министерство на образованието и науката.

Курсове за матура по БЕЛ – учебно съдържание и програма

В процеса на подготовката за матурата по БЕЛ са заложени следните елементи:
– задължителен тест входно ниво на стартовите знания и преценка на индивидуалните нужди на всеки зрелостник;
– запознаване с формата на матурата и спецификите на решаване на тест с отворени и избирателни отговори; актуализиране на подготовка при промяна на формата;
– подробен преговор на учебния материал от 11. клас по литература и надграждане на актуалните знания от текущата подготовка в 12. клас по литература в училище;
– теоретичен опреснителен курс по езикова култура;
– подробно отработване на изпитните компоненти:

  • тестовата част по езикова култура и литература: затворени и отворени въпроси, извличане на информация от текст, резюмиране на текст
  • умения за създаване на аргументативен текст по зададен общохуманен проблем върху изучавано произведение от българската литература (модели)

– текущ контрол и ритмично оценяване в хода на обучението; подробни рецензии;
– писмени домашни работи след всяко занятие;
– пробни тестове в изпитна обстановка по български език, литература и комбинирани, в зависимост от формата на изпита.

В рамките на подготвителния курс можете да получите компетентни консултации по отношение на зрелостната процедура (срокове и документи), системата за оценяване на изпитните работи (критерии, превръщане на точките в оценка), прогнозно оценяване.

Преподавателите ни са действащи учители с опит в подготовката и оценяването на матурите, преминали през специализирана методическа подготовка.