Математика

           

 

 

Курсове по математика

 

 Обучението по математика следва строг алгоритъм – започва се от най-елементарното и простото и се завършва със съставното и най-абстрактното. Всяка последваща тема е пряко или косвено продължение на предишната. С всеки урок задачите се усложняват. И затова, ако ученикът не е усвоил по необходимия начин материала, който е преподаван по-рано, той едва ли ще се справи и с текущите задачи. Понижаването на успеха в училище не е единственият проблем, с който се сблъсква ученикът – качеството на подготовката по математика е от решаващо значение за бъдещото представяне на изпитите за кандидатстване след 7. клас и във ВУЗ, а това до голяма степен влияе на по-късната реализация в живота.

Да се запълнят пропуските, да се преговори и систематизира вече минатия материал, да се тренира със сложни тестове по математика и да се подготви ученикът за изпити – за това е способен да помогне само опитният учител.