Техники по рисуване

                    

 

dog

Различните видове бои обикновено се различават по средата, в която се вгражда пигмента. Това определя техническите параметри на боята, като вискозитет, смесваемост, разтворимост, време за сушене и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслена живопис
Маслената живопис е процес на боядисване с пигменти, които се свързват с помощта на масло.

Пастелна живопис
Пастелите могат да бъдат разделени на три типа – сух, маслен и восъчен. Има два основни типа сухи пастели: твърди и меки.

Акрилна живопис
Акрилните бои са бързо засъхващи бои супендирани в емулсия на акрилен полимер

Акварелна живопис
Акварел се рисува с боя, която се размива предварително във вода и с четка върху хартия, а в източната традиция (Китай, Япония, Корея) често и върху текстилна основа.

Темперна живопис
Темпера е доминиращ и основен модел на рисуване, преобладаващ през европейското Средновековие. Самите темперни бои са едни от най-древните.

Живопис с мастило
Картините с мастило са направени с течност, която съдържа пигмент и/или боя и се използва за оцветяване на повърхността, за да се получи изображение, текст или дизайн. Мастилото се използва за рисуване с перо или четка. То може да бъде сложна среда, съставено от разтворители, пигменти, бои, смоли, смазки и други материали. Компонентите на мастилата служат за много различни цели – контрол на потока, цвета и дебелината на мастилото, както и външния му вид. Използва се най-вече в китайската и японска традиционна живопис в съчетание с други техники.

Живопис с цветни моливи
Цветните моливи имат твърд пигмент, поставен в някаква обвивка. При черните моливи това обикновено е графит. Цветните моливи имат прибавени пигменти към графита. Появяват се в началото на XX-ти век и стават много популярни през втората му половина. Използват се основно за рисуване в училище от по-малките ученици. Те се подострят с острилка при изхабяване. С тях се рисува изключително върху хартия.

Енкаустика
Енкаустиката е рядък и специфичен вид живописна техника.
Основният пластификатор на боите е восъкът, поради което често техниката е наричана и восъчна живопис.

Стенопис
Както личи от самото име, стенопис е картина върху стена. Това е един от методите, използван още в Античността, през Средновековието, Ренесанса и днес.
Фреската е живописен метод за изпълнение на стенописи, при който постните бои (темпера, гваш и др.) се налагат върху прясна, още влажна основа (мазилка) – оттам и името на тази живописна техника (за разлика от секо – рисуване върху суха основа). Още старинните източници посочват тази техника като най-трудна за изпълнение, след енкаустиката. Трудността идва оттам, че живописецът е принуден да рисува бързо, преди грундът (мазилката) да е изсъхнал. Поставеният живописен слой се слива с основата и в процеса на карбонизирането на съдържащата се вар влиза в органично единство с нея, което го прави твърде дълготраен. Поради факта, че в миналото това е бил най-широко използваният метод за изпълнение на стенописи, понятието „фреско“ с течение на времето се превръща в синоним на стенопис.

Графити
Графити са рисунките или надписите на обществени места (стени на къщи, метро, улица), обикновено изпълнени със спрейове. Те са част от неформалната градска култура, но корените им са в най-древното минало (скалната живопис например). Името идва през английски от италиански, вероятно означаващо одрасквам, набраздявам някаква повърхност.

Гваш
Гваш е вид водна боя от минерален произход, приготвена в разтвор с растително лепило. Той има голяма покривна способност и с него се работи върху хартия, най-вече при рисуване на плакати и илюстрации.
Различава се от акварела по това че е по-гъст и частиците в разтвора са по-едри, както и по съдържанието натебешир, който прави цветовете по-матови и с по-висока отражателна способност. Когато той изсъхне, цветовете изглеждат по-различно отколкото докато боята е мокра.
През 1952 г. Анри Матис рисува с гваш известната си серия от сини актове.

Велатура
Велатурата е вид живописна техника. Представлява нанасяне на различни по нюанс полупрозрачни бои върху основния живописен слой. Придава мекота и игра на светлината. Може да бъде декоративна или съществена част от живописното произведение. Използва се при всички образци на класическата живопис на Запад, както и в иконографията.