Руски език

        

 

Курс по руски език за ученици – в помощ на ученика

 

Курсът по руски език с обща насоченост, ще запознае курсиста с езика, ще изгради умения за свободно общуване във всекидневни ситуации, или ще усъвършенства вече придобитите знания!

 

 

 

 

Руски език за ученици е разработен за деца и младежи учещи руски език в училище.

Неговата цел е да подпомогне учебния процес и да наблегне на изучавания в клас материал по руски език. Ученикът ще затвърждава и развива знанията и уменията, придобити в училище, ще подготвя домашните си и ще  упражнява материала, преподаван в класната стая! Освен това чрез допълнителни упражнения и учебни материали ще допълни и обогати придобитите вече знания по руски език.

Чудесен избор за малки и не чак толкова малки деца и ученици. Няколко часа прекарани в игри и забавление, като с това ви гарантираме, че детето ви ще научи много бързо руски език, посредством модерни методи на преподаване, сред млад и висококвалифициран екип на училище за самоподготовка – Леонардо ДаВинчи. Съобразяваме програмата с натовареността на децата, Курсовете се провеждат както събота и неделя, така и през седмицата в удобно за вас време. Възможни са и допълнителни часове в помощ на ученика, при затруднения с усвояването на учебния материал.