Цени за занималня

ЦЕНОРАЗПИС
УСЛУГА БР. ден/сед/мес ПОСЕЩЕНИЯ тип обучение СЕГМЕНТ ВРЕМЕТРАЕНЕ плащане ЦЕНА Вал
Следуч. Подготовка 5 дни регулярно пос. седмично групово 1-5 клас до 4-5  астр.часа месец 12 лв
Следуч. Подготовка 4 дни регулярно пос. седмично групово 1-5 клас до 4-5  астр.часа месец 14 лв
Следуч. Подготовка 3 дни регулярно пос. седмично групово 1-5 клас до 4-5  астр.часа месец 15 лв дни регулярно пос.
Следуч. Подготовка под 16 дни посещения меесечно групово 1-5 клас до 4-5  астр.часа месец 195 лв
Следуч. Подготовка с вкл. Обяд еднократно групово 1-5 клас до 4-5  астр.часа посещение 20 лв
Лятна занималня 2 седмици групово 1-5 клас до 8 часа 2 седмици 200 лв
Лятна занималня 1 месец меесечно групово 1-5 клас до 8 астр.часа месец 300 лв
Лятна занималня еднократно групово 1-5 клас до 8 астр.часа посещение 25 лв
ОБЯД дневно групово 1-5 клас седмично 4 лв
13 дни 195
15 дни