Photoshop

Обучението по Photoshop е базирано на множество практически упражнения и задания. Курсът се провежда в удобно за Вас време. Формата на обучение може да бъде дневна, вечерна или съботно неделна. Курсът на
обучение се предлага във вариант индивидуално или групово. Цена – 290 лв.16ч

 • Запознаване с работната област
 • Стартиране на Adobe Photoshop и отваряне на файлове
 • Ползване на инструментите в работната област
 • Въвеждане на стойности
 • Разглеждане на изображения
 • Работа с палитри
 • Ползване на контексно-чуствителни менюта
 • Основни фото корекции
 • Стратегия на ретуширане
 • Разделителна способност и размер на изображението •
 • Изправяне и изрязване на изображение
 • Коригиране на тоналния диапазон
 • Премахване на нежелано цветово тониране
 • Заместване на цветове в изображението
 • Коригиране на светлинността с инструмента Dodge (Просветляване)
 • Корегиране на наситеността с инструмента Sponge
 • Съхраняване на изображенията за четирицветен печат
 • Работа със селекции
 • Създаване на селекции
 • Преместване съдържанието на селекция
 • Селектиране с инструмента Magic Wand
 • Селектиране с инструмент Lasso
 • Геометрично преобразуване на селекция
 • Селектиране с инструмента Magnetic Lasso
 • Комбиниране на инструмента за селекция
 • Изрязване на изображения и изтриване в селекция
 • Основи на слоевете
 • Пренареждане на слоеве
 • Редактиране на текст
 • Сплескване и съхраняване на файлове
 • Създаване на набор слоеве и добавяне на слой
 • Ретуширане и поправка на изображения
 • Поправяне на области с инструмента Clone Stamp
 • Ползване на инструмента Pattern Stamp
 • Ползване на инструментите Healing Brush и Patch
 • Ретуширане в отделен слой
 • Рисуване и редактиране
 • Дефиниране на потребителско работно пространство
 • Смесване на изобрабенияе с фона
 • Изменение на изображението с „исторически средства“
 • Получаване на максимума от четките