– 5 клас до 12 клас

 

Language to Go

Съвременна система в 4 нива с гъвкава структура, подходяща за кратки езикови курсове. Учебник и работна тетрадка в едно книжно тяло. Уроците са тематично обособени, с ясни структура и цели. Предлагат много интересни теми, съвременни текстове и употреба на езика в естествена среда; постоянен преговор и задълбочаване на знанията. Много допълнителни материали в Методическото ръководство – тестове, лексикални и граматически упражнения върху всеки урок, Writing bank, което предлага възможност за превръщане на учебния курс в по-задълбочен според нуждите на учащите.

 

New Challenges

Новото предизвикателство, което създава увереност. Учебна система в 5 нива за ученици от 11 до 14 години, CEF A1 – В1
Учениците придобиват езикови умения по систематизиран начин. Темите са подбрани така, че да вдъхновяват, мотивират и създават положителни ценности у учениците.

Системата предлага пълен пакет от мултимедиини компоненти като електронен учебник за учениците, интерактивен TestMasterMultiRomза учителя, видео курс, сефтуер за интерактивна бяла дъска, както и много безплатни ресурси онлайн.

 

New Opportunities

 Одобрена от МОН за 8-12 клас beginner – upper intermediate
8 клас Профилирана подготовка – New Opportunities Elementary + Pre-intermediate + Intermediate 9 клас Профилирана подготовка – New Opportunities Upper Intermediate 9 – 12 клас Втори чужд език – подходящото езиково ниво се избира от преподавателя

 

Upbeat

Ангажира тинейджърите интелектуално и емоционално Учебна система в 4 нива за ученици от 12 до 15 години, CEF A1 – В1
Upbeatе ярка, иновативна, лесна за използване система в четири нива.

Специално разработена да отразява живота на съвременните тийнейджъри.

Съдържанието на всяко ниво е разпределено в 12 юнита. Всеки юнит се състои от четири урока (A, B, C и D). Всеки A, B и С урок представят новата граматика, лексика и функционален език. Урок D обръща вниманието върху развитието на езиковите умения. Той осигурява упражнения за допълнително четене, слушане, говорене и писане.

Уроците AcrossCultures и CurriculumLink разширяват знанията на учениците за света извън класната стая, а упражненията UseyourEnglish практикуват комуникативния език в реален контекст.

Системата предлага пълен пакет от мултимедиини разработки като интерактивен MultiRom за учениците, а за учителя – интерактивен TestMaster MultiRom, видео курс, софтуер за интерактивна бяла дъска, както и много безплатни ресурси онлайн.

 

AZAR Grammar Series

 

Ново издание на световно известната серия практически граматики на американски английски В 3 нива – beginner, intermediate, advanced . Интерактивен метод на бяла дъска

 

Speakout- удобрен от МОН

 

                                         

Учебна система за възрастни и деца  в 6 нива, разработена съвместно с ВВС

Speakout е най-новата учебна система с пълен комплект от нива от Starter до Advanced, използваща автентични видео материали на BBC.

Към всеки модул има специално разработен видео урок и наживо заснети интервюта с хора в реални ситуации, което поставя изучаващите езика в максимално близка до ежедневието обстановка.

Системата има и вариант splitedition, което я прави приложима както за целогодишно обучение, така и за по-кратки езикови курсове.

Speakout е с пълен пакет от мултимедийни и онлайн компоненти.

ActiveBook- Електронният учебник съдържа не само книжното тяло в електронен вариант, но и целият видео и аудио материал, интерактивен речник и допълнителни интерактивни игри.

MyEnglishLab е вариант с използване на онлайн-платформа за смесено обучение (присъствено + онлайн). То дава възможност за намаляване на присъствените занятия в улеснение на курсистите, които не разполагат с достатъчно свободно време за посещение на занятия. За повече информация www.MyEnglishLab.com

ActiveTeach е софтуер за интерактивна бяла дъска за учителя. Съдържа учебникът в електронен вариант, видео и аудио материалите, електронен речник, допълнителни инструменти, ресурси, игри, автоматично отговори за упражненията. След регистрация на сайта на системата www.pearsonELT.com/speakout преподавателя получава достъп до още много допълнителни ресурси.